Vesti o kompaniji

  • Postupak rada preše za filtriranje

    (1) Pregled predfiltracije 1. Prije rada provjerite da li su dovodni i odvodni cjevovodi, da li spoj propušta ili začepljen, jesu li okvir ploče i cijevi za filtrirnu cijev i filtar čisti, te da li je pumpa za ulaz i tečnost ventili su normalni. 2. Provjerite ima li ...
    Čitaj više
  • Rad filtrirne preše

    1.Pritisnite ploču filtra: spojite napajanje, pokrenite motor i pritisnite ploču filtra preše za filtriranje. Obratite pažnju na provjeru broja pločica filtra prije pritiskanja ploče filtra, koji će udovoljavati zahtjevima. Između brtvenih površina ne smije biti stranih tvari ...
    Čitaj više