Filterska presa sa brzim otvaranjem sa uređajem za vibracije